Puisi Sajak Bahasa Sunda Tentang Cinta dan Rindu

Posted on

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sajak adalah salah satu dari sekian banyak jenis puisi yang tidak terlalu terikat dengan aturan bentuknya.

Artinya , sajak ini merupakan puisi yang sama sekali tidak terikat pada setiap kata- katanya, jadi kita dapat dengan bebas menuliskannya. Oleh karena itu sering Kita mendengar istilah sajak bebas.

Istilah sajak itu sendiri berasal dari bahasa yunani yang artinya “membuat” atau “pembuatan” dan dalam bahasa inggris sajak biasa disebut dengan nama poem atau poetry.


CONTOH SAJAK BAHASA SUNDA CINTA 2


Mohokeun anjeun

Rasa sesal ieu asa teu aya guna.

Teu sanggem robih saniskanten

…..

Anu atos terucap.

anu atos dijieun.

sarta anu atos di lekasan..

…..

Di dieu ahirna abdi teurang

Hartos nu tos abdi tinggalkeun

Sarta sadaya anu tak abdi teurang

…..

Hoyong abdi akhiri dugi poe ieu

Dugi ahirna abdi tiasa melong sarangenge

Kalawan teger… Abdi tiasa mohokeun anjeun


CONTOH SAJAK BAHASA SUNDA CINTA 2


Sareng anjeun

Sareng anjeun.

Anu terindah dina impen kuring, nu bisa damaikan hate kuring

Sareng anjeun.

Hal anu ter-endah lenyapkan sunyi kuring jeung neteteup tina hate kuring.

…..

Endah senyuman anjeun.

Siratkeun nadi kuring nu lumpat Ngudag pikiran sarta impian kuring..

…..

Margi lalampahan ieu kalintang keneh, Sarta dugi akhirna ka cipta

Impian anjeun sarta impiankuring Ngareupkeun anjeun..

Contoh Sajak Sunda Cinta

…..

Tiris na wengi ieu asa karasa pisan, Sepi na hate ieu oge teu leungit-leungit

Jiwa ieu atos lami ngahareupkeun Bisa lebet ka hate anjeun..


CONTOH SAJAK SUNDA CINTA 3


Kadang abdi terus ngarasa ka ingetan bayangan anjeun nu tos teu aya

Disisi lain, hate ngarasa kasepian, Ngarasa teu pernah sempurna

………

Asa aya nu ngaganjel dijero hate Nu nyieun ngarasa teu pernah sempurna

Kadang abdi coba nanya ka sang waktu, Namun teu pernah dijawab

…….

Apa bener ieu nu ngaranna cinta? Naha tapi nu ku urang rasakeun

Asanateh teu pernah nyata..


CONTOH SAJAK BAHASA SUNDA CINTA 3


“Kajujuran cinta”

…..

Kajujuran dina cinta moal aya hartosna lamun teu aya kapercayaan anu tangtos

Kasatiaan dina cinta moal aya nyatana lamun teu aya buktina.

…..

Lamun anjeun resep ngomong resep

Lamun anjeun sebel ngomong sebel

…..

Omongkeun sing jelas..

Sabab hate moal pernah bisa dibohongan.


CONTOH SAJAK BAHASA SUNDA RINDU 1


Bayangan

Kunaon terus hadir bayangan anjeun

nu terus aya jeung ngusik hate abdi..

…….

Apa memang ngan saukur anjeun nu aya di hate abdi?

Naha sok wae bayangan anjeun nu datang di impiann kuring!

…….

Lebet sarta mengusik ketenangan hate kuring

Apa salamina kuring teu tiasa leupas ti anjeun?

Apa saleresna, leres ngan anjeun hungkul nu aya di hate kuring ?


CONTOH SAJAK SUNDA RINDU 2


“Anjeun nyieun kuring sampurna”

…..

Tina sore ieu, sateuacan senja leungit

Kuring sadar yen hirup gede pisan hartina

Wanci sakedap kuring manggihan cinta

Abdi ucapkeun hatur nuhun ka panggeran anu atos mangpagihan kuring jeung manehna.

…..

Sanggeus sadaya rasa anu harita kapendam ayena jadi kanyaataan.

Diri kuring anu tadina hampa ayena bisa ka ubaran ku ayana diri anjeun.

Anjeun datang nyieun sapo-poe kuring jadi sampurna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *