Kumpulan Kata-kata Merantau Bahasa Sunda

Posted on

Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal dimana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman.

Merantau bisa dilakukan oleh siapa saja, dari suku dan bangsa apa saja. Dari fenomena merantau inilah muncul berbagai kata-kata mutiara yang keluar dari para pelaku rantau, yang mmenceritakan keadaan atau kondisi di lingkungan perantauan.

Berikut beberapa contoh kata bijak dari bahasa sunda, semoga bermanfaat;

“Hirup ngan ukur heheuy jeung dedeuh, syukuri hirup nalika heheuy atanapi bunga ngarah kabungah anteng ngancik dina hate. Jeung deuih tarimakeun hirup nalika dedeuh atawa susah bari di barengan ku kasabaran ngarah pinuh ku hikmah anu bisa di jadikeun pelajaran.”

“Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”

“Cita-cita nyaeta hak pikeun kabeh manusia, sing keyeung kana naon nu di tuju tangtu pareng nu di tujuna.”

“Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”

“Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.”

“Hirup ekeur paeh bakal, sing yakin kana takdir ti pangeran jeung ulah hariwang teu di milikan da jangjina pangeranmah yakin moal sulaya beda jeung jangjina manusa.”

“Sakapeung hirup teh hayang siga kitu siga kieu kabita ku perkara nu aya di diri batur, padahal hirup nu sabenernamah hirup nu ayeuna ekeur di jalanan jeung kahirupan nu bakal di sanghareupan.”

“Babaturan anu boga akhlak goreng, lewih bahaya tinimbang oray anu beracun.”

“Sakapeungmah ari cileuh anu aya dina mata sorangan teu katempo, sedengkeun cileuh anu aya dina panon batur kuat ka di kekeak nepikeun ka batur anu di kekeak ngarasa kaeraan.”

Istilah barudak ayeuna teu lepas tina kecap jatuh cinta, numana ngandung harti tut wuri hayandani (hitut nyeri hayang deui). Geus puguh jatuh cinta teh nyeri tapi hayang deui hayang deui.

Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.

Ulah hayang nyerah tina kagagalan mah, kagagalan oge teu daek nyerah ngegagalkeun aranjeun.

Matak salingkuh ge tandana teu payu da lamun payu mah pasti satia.

Hatiku bukan sangu sesa yang bisa kau remehkan.

Kamu tuh kayak hujan, udah jarang datang, pas datang, perginya cepat banget.

Kanyaah akang moal luntur najan make bayclean.

Cinta akang mah jiga lagu kerispatih tak lekang oleh waktu.

Wanita lebih memilih laki-laki goreng patut dari pada laki-laki goreng milik.

Aku tanpamu bagaikan sangu koneng leungit karetna, amburadul.

Kabagjaan teh sanes mung seueurna harta, kabjaan teh ayana dina hate urang nu teu weleh ngucap sukur naon nu dipaparinanna.

Upami ningali kembang kacipta manehna ngalangkang.

Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.

Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.

———————————————————————————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *