DONGENG BAHASA SUNDA SI KABAYAN DICUKUR

Posted on

Si kabayan teh jalma kedulan. ari kandulan teh jahe=jago he-es (beuki sare), teu kaop nyangkere atawa nyarande sok ger wae langsung kerek.

Sakali mangsa si kabayan teh hanyangeun di cukur. Di cukurna handapeun tangkal gede anu aya disisi jalan mitrabatik. Ari tukang cukurna  teh ruruntuk dalang, tadina boga kahayang jadi dalang tapi teu kataekan, kalah we banting setir jadi tukang cukur. teu wudu payu nyukurna teh da eta ari nyukur sok sabari ngadalang.

Gek we diuk Si kabayang teh, ti barang gek diuk dina korsi panyukuran geus langsung lelenggutan wae nundutan. Saperti biasa si eta tukang cukur teh ari ceg kana gunting jeung sisir tuluy wae ngabuih. ngadalang, pok na teh….

“tah kacatur keun di nagara alengka, rajana jenengan Dasamuka…. ari dasa hartina sapuluh… ari muka eta hartosna beungeut atanapi raray… “.

Si kabayan nu geus lelenggutan ngarasa ka ganggu ku si tukang cukur anu bari dadalang, bari heuay si kabayan nyarita “pondokeun wae mang…”

Trek-trek tukang cukur teh ngaguntingan buuk si kabayan bari pok deui…

” ari geus kitu… eta Dasamuka teh bogoh ka dewi Sinta, geureuhna sri Rama… ” “pondokeun wae mang…”ceuk si kabayan nyaritana selang seling antara inget jeung heunteu bakating ku tunduh, teu lila reup deui sare….. lilir sakeudeung, tukang cukur teh keur ngadongeng keneh, ..”

Urang tunda dewi Sinta nu keur di Alengka, sabab di paling ku Rahwana…. caturkeun sri Rama….” si kabayan asa ka ganggu sarena terus nyarita bari lulungu “pondokeun mang….”….terus reup deui peureum.

Trek..trek tukang cukur ngaguntingan buuk si kabayan bari nuluykeun ngadongengna. ari tiap si kabayan lilir, tukang cukur teh keur ngabuih keneh wae ngadalang, tapi ari leungeunna mah tetep teu eureun-eureun ngaguntingan buuk si kabayan.

Si kabayan keuheuleun pisan sabab sarena kaganggu ku sora tukang cukur, nu sakapeung sok ngagerem nurutan sora buta atawa ngajerit nurutan sora dewi sinta basa di paling ku Rahwana… antukna si kabayan ngambek ka tukang cukur bari nyarita ” ceuk aing ge pondokeun…pondokeun…”

Tukang cukur nembalan “dipondokeun kumaha ieu geus lenang kieu..” ari ret si kabayan kana eunteung enya wae sirahna geus gundul teu sa lembar-lembar acan, puguh wae si kabayan teh ambek “nu dipondokeun teh dongeng maneh lain lain buuk aing…

” si kabayan morongos, tukang cukur nembalan bari nyentak “bongan sorangan, naha atuh sare wae batur di gawe teh, lain nuhun di embohan ku dongeng teh…” ngan hing wae si kabayan teh ceurik bakating ku handeueuleun jaba ari balik ku barudak di poyokan bari di abring-abring “…penjol….penjol….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *