Contoh Doa Penutup Acara Dalam Bahasa Sunda

Posted on

Contoh Penutup Acara Bahasa Sunda. Berikut ini beberapa contoh penutup acara bahasa sunda. Jika belum lengkap silahkan lengkapi dengan mencari doa penutup acara bahasa sunda di menu pencarian. maupun naskah pidato bahasa sunda. kami sudah posting banyak tentang naskah pembukaan bahasa sunda, isi pidato bahasa sunda maupun penutup acara bahasa sunda.

Contoh 1 :
Mung sakitu wae wawaran ti sim kuring bilih aya carita anu teu genah didangu, bilih aya cariosan anu teu mernah dina manah, neda dihapunteun. Da sadaya kasaen eta datangna ti gusti Allah jeung kasalahan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunteun.

Bilahi taofik walhidayah.
Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Contoh 2 :
Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana, beber layar poe anyar, lulus banglus ginuluran, tebih tina marganing balai, anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya, jatnika sapapaosna, bagja dunya rawuh akheratna.

Bilahi taofik walhidayah.
Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Kata Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *