Ceren Bahasa Sunda Lucu

Posted on

Aya hiji carita tentang satu anak manusia sebut weh ngarana si udin, tapi kade ulah dilandian udin sedunia da udin anu  ini mah salah satu nama udin yang tidak teracantum di warga Negara dunia. GAk…!!

Caritana Si Udin teh umurna geus 36 tahun ( can kawin). Si udin ieu bogaeun hiji karesep anu mana karesep ieu sok matak mopohokeun ka kawajiban manehna salaku umat manusia.  Ka reseupna  si udin teh nyaeta nyienan bandring da lantaran manehna bga laku osok ngabandringan manuk di lemburna teh.

Manukna mah sagala rupa anu sok dibandringana teh aya manuk kutilang dibandring, aya manuk piit dibandring, manuk gareja dibandring,  manuk perkutut pak RT juga dibandring dan sampai- sampai  manuk bobogaan pak Rt na ge t weleh sok dibandringan. Untung we ngan manuk bobogaan pak Rt doang anu dibandringna, bisa bahaya mun nepika ngabandringan  tutut  ibu Rt na mah.  Gak…gak

Hiji mangsa berdialog dengan mamah nya. Kira- kira seperti inilah dialog antara udin dan mamahnya  tercinta.

Ema : ” Din umur maneh teh geus kolot, maneh arek iraha kawin?! ”

Udin : ” Enya, engke ma..! ” ( Bari ngomean bandring)

Ema : ” Ih ari maneh mah engke, engke wae! Iraha din? Yeuuh Ema teh tos hayang boga incu!!! ”

Udin : ” Engke ma! Kalem we  ” (Jongjon bari ngoprek keneh bandring)

Ema : ” Maneh emang nyaho din kmha carana kawin teh? ” (Ngahareupkeun si udin bisa)

Udin : ” Deh.. gampang ma! Pirage kikituan, piraku udin teu nyaho mah..”

Ema : ” Coba atuh cing, bejakeun ka ema kumaha carana kawin teh..?! ”

Udin : ” Kieu ma, kahiji.. Bukaan bajuna..”

Ema : ” Terus?”

Udin : ” Kadua.. buka calanana. ”

Ema : ” Terus din.. terus..?” (Bari panasaran)

Udin : ” Ka tilu.. pas tos ka tingali cangcut na, terus di… euhkeun???”

Ema : ” Horeng bisa gening maneh din, terus dikumaha keun terakhirna???”

Udin : ” Enya, bisa atuh ma! Da gampang kikituan mah ma.  Terus… Di cabak hela ma..”

Ema : ” Terus..din !” (Bari seura-seuri)

Udin : ” Tah geus kitu, di buka.. Urang jieun bandring weh ma cangcutna teh!!”

Ema : ” Goblog siah..!! budak teh wani- wani ngagawean aing!”

Udin : ” Hehee..!!!” (Bari cengar-cengir siga teu boga dosa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *