Biantara Sunda Hari Ibu ( Pidato Bahasa Sunda Memperingati Hari Ibu)

Posted on

Bagi adik-adik khususnya warga Jawa Barat  yang duduk di bangku SMP, SD, SMA yang sedang mencari contoh pidato bahasa sunda, atau siapapun anda baik itu pengurus organisasi, aktifis LSM, tokoh masyarakat, pegawai, pengusaha yang sedang mencari contoh pidato bahasa Sunda tentang memperingati hari Ibu, maka pada kesempatan kali ini kami berikan contoh pidato singkat pidato hari Ibu dalam bahasa sunda. Mudah-mudahan contoh pidato dibawah ini bisa menjadi acuan untuk materi pidato yang akan anda bawakan di depan publik nantinya, yang mana anda tidak harus menyampaikan pidato ini saklek seperti yang tertera, melainkan anda bisa memodifikasinya atau mengeditnya dengan bahasa anda sendiri, dan sesuai dengan karakter/gaya anda ketika berbicara didepan publik. Sekali lagi ini dia contoh pidato bahasa sunda tentang memperingati hari Ibu semoga bermanfaat bagi anda semua. Hayu urang ngamumule bahasa urang sadayana nyaeta bahasa sunda.

Berikut contoh pidato singkat dalam rangka memperingati hari Ibu,

Assalamu’alaikum, Wr Wb
Ibu-ibu, saderek sadayana anu ku sim kuring dimulyakeun. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun pujisareng syukur ka hadirat Allah SWT, nu parantos ngalimpahkeun rahmatNa, sahingga dina dinteun ieu para Ibu sareng saderek sadayana parantod tiasa nyokongan waktos nunda mangsa tina kasibukan rumah tanggana kanggo ngahadiran pertemuan ieu.

Dina dinten ieu, tanggal 22 Desember ngarupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna kamu Ibu Indonesia. Ari lahirna hari Ibueta dina hakekatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda, nyaeta ngagalang persatuan jengg kesatuan Bangsa. Ku sabab kitu lahirna oge sababaraha bulan saparantos na lahirna sumpah pemuda, nyaeta tanggal 22 Desember 1928. Ku ayana kongres anu diayakeun dina tanggal 22 dugi ka 25 Desember 1928 di Yogyakarta, para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahijikeun diri dina hiji wadah, dina harti hiji kasatuan anu bulued nyaeta warnita Indonesia. Anu mana samamehna masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Masalah eta anu ngarupakeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun netapkeun tanggal 22 Desember eta sebagi Hari Ibu.

Memang hari Ibu ieu ngagaduhan kacenderungan ngeunaaan masalah-masalah anu aya sangkut pautna sareng dunya kaibuan, dimana Ibu ngarupakeun ibu ti para putrana di lebet kulawarga sareng Ibu di kalangan masyarakatna. Dupi kawajiban ibu salaku di kulwargana, nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun nhadidik jeng ngabina para putrana sarta ngurus jeung ngatur rumah tanggana sangkan kahontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kulawargana.

Sajabi ti eta kawajiban Ibu sabagi Ibu ti masyarakatna, nyaeta ngabina, masihan pangarahan ka para remaja, sangkan henteu gampil lacandak arus kamorosotan moral anu mana dina saat ieu keur ngalanda para remaja dina umumna. Kalayan harepan sangkan engke maranehna tiasa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab diwaktu nu bakal datang piekuen ngabela Bangsa katut nagarana.

Dina ngayakeun peringetan atawa mieling Hari Ibu ayeuna,  urang salaku kaum Ibu kacida pentingna pikeun ngilu ulubiung dinapangwangunan Nasional, sabagi pembina moral kader-kader tunas bangsa anu ngarupikeun generasi panerus jeung pewaris cita-cita luhur Proklamasi Kamerdekaan bangsa Indonesia. Kaum ibu sawadina usaha sakuat-kuatna pikeun jadi ibu pangwangunan, ngabina moral para remaja. Sakuduna jadi Ibu teladan picontoeun kaum kaum remaja dina nangtukeun nasib Bangsa jeng nagara anu saterasna.

Para saderek sadayana mung sakieu sambutan simkuring dina raraga mieling Hari Ibu, nu mudah-mudahan kaum ibu jadi peolopor dina sagala widang pangwangunan.
Wassalamu’alaikum Wr, Wb

 

Contoh pidato singkat hari Ibu:

 Ngaparingati Poe Indung

Assalammualikum Wr.Wb.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sareung para wargi anu di pikahormat ku simkuring.
na kunaon dina kaping 21-10-2010 ieu hayu urang babareungn ngaperingati poe ibu. nha urang sadaya kudu ngaparingati poe ibu. urang sadaya kudu inget kana perjuangna jang ngalahirkeun urang sadaya ka dunya ieu tarung jeung nyawa. dina kituna hayu urang babareunmgan ngaparingati poe indung iau .
Bapak-bapak, ibu-ibu sareung sareung sadaya para wargi nu aya di tempat hayu urang babareungn ngucapkeun di jero hate anu pang jero-jerona urang menta hapunteun ku kasalahan nu urang di perbuat nu entos-entos.
nu dimana urang sok ngalawan ka indung, nu sok nyentak jeung sajabana . urang ngucapkeun menta hapunteun ka indung urang masing-masing nu salobana.
ayeuna mah hayu urang muka lembaran anyar nu baheula sok nyentak ayeuna mah entong kitu-kitu deui, nu baheulana sok ngalawan ayeuna mah engtong sakali-kali kitu deui , kolot  mah ngambeuk ka urang kitu teh lain ku ngeuleuh yen ku nyaah.
omat  ti ayeuna mah tong sakali-kali deui kiti hayu babareungn urang muka lembaran nu anyar nu nyaah ka indung bapak urang sadaya, kudut nurut kana omaongannana. omongn ti kolot mah sok benet , sok jadi kayataan.
sakieu wae pidato to simkurin hapunteun bisi aya kaleupatannana.
ahir kata ti simkuring
Wasalammuilaikum Wr.Wb.

Kata Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *